Vấn đề

– Kênh truyền thông không duy trì bài đăng không thường xuyên

– Nhận diện trên các kênh truyền thông chưa đồng bộ

– Là doanh nghiệp SME nhân sự inhouse chưa đủ các phòng ban

Hành động

– Nghiên cứu định hướng phát triển các kênh truyền thông, xây dựng content SEO

– Tối ưu website chuẩn SEO cho website doanh nghiệp, xây dựng Entity Building

– Triển khai backlink thúc đẩy từ khóa ranking

Kết quả

– Fanpage tăng trưởng liên tục, bài đăng duy trì thường xuyên

– Nhận diện đồng bộ trên các kênh truyền thông và research

– Chân kiềng “theme-trust-traffic” đảm bảo, content chuẩn SEO được duy trì thường xuyên

Trung tâm dạy nhảy kidstars

Vấn đề

– Độ nhận diện và đồng bộ thương hiệu không có

– Một nhân viên làm việc của cả phòng, hiệu quả các kênh truyền thông cao

– Từ khóa dịch vụ nằm ngoài trang 5

Hành động

– Quản trị website, Audit content, tối ưu SEO website

– Xây dựng Entity, Internalink, backlink tạo nền tảng vững chắc cho website

– Nghiên cứu từ khóa, tối ưu Onpage, triển khai SEO

Kết quả

– Nhân sự quản lý chung giảm khối lượng công việc, chỉ ngồi nhận file báo cáo và kiểm duyệt

– Bộ từ khóa dịch vụ 95% nằm trong Top 10

– Thương hiệu nhận có mặt trên các kênh social

Xem bảng giá phòng MARKETING THUÊ NGOÀI